Dodatkowo
organizator: Skill Group
Masz pytanie?

e-mail: csr@skillgroup.pl

Warunki Uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Forum CSR jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na Forum CSR, znajdującego się na stronie www.dlacsr.pl.
 2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie wpisania na listę uczestników Forum CSR.
 3. Informacje na temat kosztu uczestnictwa w Forum znajduje się w zakładce ZGŁOSZENIE.
 4. Faktura pro forma zostanie przesłana w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia udziału na adres „email do faktury” podany w formularzu zgłoszeń.
 5. Wpłaty należy dokonać na konto podane na fakturze pro forma lub za pośrednictwem płatności on-line.
 6. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na właściwym koncie.
 7. Cena obejmuje udział w Forum, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum CSR.
 8. Rezygnację z uczestnictwa w Forum należy złożyć pisemnie, wysyłając maila na adres: csr@skillgroup.pl, wpisując w tytule „REZYGNACJA” w terminie 14 dni przed datą realizacji Forum.
 9. W przypadku złożenia rezygnacji po tym terminie uczestnik zostanie obciążony kwotą wartości 50% kwoty widniejącej na fakturze.
 10. W przypadku złożenia rezygnacji na 7 dni przed datą Forum CSR, braku złożenia rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, uczestnik zostanie obciążony kwotą wartości 100% kwoty widniejącej na fakturze.
 11. Brak wpłaty na podstawie faktury pro forma NIE jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Forum.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Forum oraz zmiany prelegenta danego bloku tematycznego w sytuacji niezależnej od Organizatora.
 13. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna jest firma Skill Group z siedzibą przy
  ul. Rakowiecka 47 lok. 16, 02-521 Warszawa, NIP: 604-008-73-06,
  REGON: 301749713.

PATRONAT MEDIALNY:

CR Navigator Raport CSR BRIEF