Dodatkowo
organizator: Skill Group
Masz pytanie?

e-mail: csr@skillgroup.pl

W programie Forum CSR 2017:

1. CSR w praktyce - przykłady i narzędzia

Pokazanie wiedzy o możliwościach realizacji współczesnej koncepcji społecznej odpowiedzialności w polskich realiach. W prezentacji położony zostanie nacisk na takie aspekty jak: zaangażowanie pracowników, współpraca międzysektorowa oraz dobre praktyki i narzędzia CSR.

2. CSR a pracownicy

Podczas prezentacji zostanie ukazana idea wolontariatu kompetencyjnego oraz jego przewaga nad konwencjonalnym. Poruszony zostanie także temat realizacji wewnętrznych kampanii CSR oraz przedstawione będzie wybrane case studies, obrazujące ideę, mechanikę i efekty wybranych kampanii skierowanych do pracowników.

3. CSR a nowe technologie

Allegro od początku swojej działalności udowadnia, że internet może być doskonałym miejscem do prowadzenia działań charytatywnych. Jak nowe technologie zmieniają świat na lepsze? Czy można pomagać ponad 200 organizacjom pożytku publicznego jednocześnie? (nawiązanie do PCHA) Jak sprawić, żeby cała Polska wsiadła na rowery i kręciła kilometry?

4. Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu w małych „Przedsiębiorstwach Fair Play"

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną przykłady strategii CSR małych firm, będących wielokrotnymi Laureatami ogólnopolskiego Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play". Przedstawimy jak wdrażane są konkretne działania CSR i jakie trudności mogą pojawiać się przy realizacji obranej polityki CSR.

5. Program Etyczny Grupy Polpharma oraz założenia projektu „Zrównoważony Łańcuch Dostaw"

Podczas prelekcji przedstawione zostaną założenia i podstawowe elementy Programu Etycznego Grupy Polpharma. Pokażemy Państwu, w jaki sposób tworzyliśmy Kodeks Etyki Grupy Polpharma i w jaki sposób wdrażamy ten dokument w Grupie Polpharma w Polsce i innych krajach Europy i Azji. Przedstawimy również założenia projektu „Zrównoważony Łańcuch Dostaw". Projekt ten jest rozwinięciem idei zawartych w Kodeksie Etyki Grupy Polpharma. W ramach tego projektu powstał „Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Polpharma", który również Państwu zaprezentujemy.

6. Cele Zrównoważonego Rozwoju a biznes - szansa czy koszty dla przedsiębiorców?

W ramach prezentacji przedstawione zostaną Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDG – Sustainable Development Goals) w kontekście długoterminowego, globalnego rozwoju oraz rola Państwa w ich realizacji. Omówione zostanie znaczenie SDGs dla przedsiębiorstw oraz możliwości uwzględnienia ich w strategiach biznesowych oraz strategiach zrównoważonego rozwoju poszczególnych firm.

7. Jak przygotować siebie, firmę i pracowników do raportowania niefinansowego – proces raportowania krok po kroku

8. Wolontariat pracowniczy w kontekście programów i misji Fundacji

Podjęty zostanie temat wolontariatu pracowniczego, kształcenia wolontariuszy oraz angażowanie społeczności lokalnych. W Pokojach Rodzinnych i w Domu Ronalda McDonalda duże grupy wolontariuszy z jednej firmy mogą realnie otrzymać przestrzeń i zadania oraz gwarancję systematyczności.

9. Dialog z otoczeniem na przykładzie "DB Schenker jako Preferowany Sąsiad"

Innowacyjny pomysł w branży TSL polegający na dialogu, umocnieniu dobrych relacji z przedstawicielami społeczności lokalnych wokół terminali DB Schenker. Dzięki dojrzałemu dialogowi możliwość zdefiniowania, zaplanowania i wdrożenia działań firmy z zakresu zaangażowania społecznego wokół oddziałów adekwatnie do zapotrzebowania. Strategiczne zaangażowanie społeczne przekłada się na sprawne funkcjonowanie firmy.

10. Jeśli myślisz, że wprowadzenie programu etyki zbyt dużo kosztuje, to...


Już dziś serdecznie zapraszamy i zachęcamy do rezerwacji biletu w wyjątkowych cenach.


Zgłoś udział

PATRONAT MEDIALNY:

CR Navigator Raport CSR BRIEF